ที่ตั้งหน่วย

ที่ตั้งหน่วย

อาคารกองบังคับการกองพันทหารสื่อสารที่ 5 กองพลทหารราบที่ 5 เลขที่ 18014 หมู่ 9 ตำบล กะปาง อำเภอ ทุ่งสง จังหวัด นครศรีธรรมราช 80310