นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ อธิบายว่า ผู้ให้บริการ Website (ผู้ให้บริการเว็บไซต์ ได้แก่ พวกเรา, เรา) รวบรวมข้อมูล, ดูแลให้การคุ้มครอง และใช้ข้อมูลที่สามารถระบุข้อมูลตัวบุคคลของคุณอย่างไร (ข้อมูลส่วนตัว) (User-ผู้ใช้ ได้แก่ คุณ หรือ ของคุณ) สามารถหาได้ที่เว็บไซต์ signal1005.com และไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการต่างๆ (รวมเว็บไซต์หรือบริการ)
นอกจากนี้ได้อธิบายตัวเลือกต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลส่วนตัวของ กองพัน/ของเรา และวิธีการเข้าใช้งานและปรับปรุงข้อมูล นโยบายนี้ไม่สามารถนำไปปรับใช้กับการปฏิบัติของ กองร้อย/บริษัท ต่างๆ ที่ กองพัน/ของเรา ไม่ได้เป็นเจ้าของ, ควบคุม หรือที่พวกเราไม่ได้จ้างหรือบริหารเป็นส่วนบุคคล

การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยอัตโนมัติ

สิ่งสำคัญที่สุดของเรา คือ ความปลอดภัยของข้อมูลลูกค้า เช่น การดำเนินการนโยบายการไม่บันทึกข้อมูลการใช้งาน (no logs) เราดำเนินการประมวลผลข้อมูลผู้ใช้เพียงเล็กน้อย หรือเพียงแค่ส่วนที่จำเป็นเท่านั้นเพื่อใช้ยืนยันกับเว็บไซต์หรือบริการ การเก็บข้อมูลโดยอัตมัติจะใช้เฉพาะกรณีการละเมิดอาจะเกิดขึ้น และการสร้างข้อมูลทางสถิติเกี่ยวกับการเข้าใช้งานเว็บไซต์ ซึ่งข้อมูลทางสถิตินี้ไม่รวมข้อมูลอื่นในลักษณะนี้ โดยจะระบุเฉพาะผู้ใช้ของระบบ

การเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

คุณสามารถเข้าชมเว็บไซต์ได้โดยไม่ต้องบอกให้เราทราบว่าคุณเป็นใครหรือเปิดเผยข้อมูลใดๆ โดยบางคนสามารถระบุตัวคุณได้เฉพาะจากข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลได้ อย่างไรก็ตามถ้าคุณต้องการจะใช้งานบางฟีเจอร์ของเว็บไซต์ คุณจะถูกขอให้ระบุข้อมูลส่วนตัวบางอย่าง (เช่น ชื่อคุณ และอีเมลแอดเดรส) เรารับและเก็บข้อมูลใดๆที่คุณให้เราไว้เมื่อคุณเผยแพร่เนื้อหา, ข้อมูล หรือได้กรอกแบบฟอร์มออนไลน์ใดๆบนเว็บไซต์ โดยข้อมูลนี้รวมถึงสิ่งต่อไปนี้

  • รายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ, ประเทศที่อยู่อาศัย ฯลฯ
  • ข้อมูลการติดต่อ เช่น อีเมล, ที่อยู่ ฯลฯ
  • รายละเอียดบัญชีผู้ใช้ เช่น ชื่อผู้ใช้, ชื่อผู้ใช้เฉพาะ, รหัสผ่าน ฯลฯ
  • เนื้อหาอื่นๆที่คุณเต็มใจส่งให้เรา เช่น บทความ, รูปภาพ, ข้อเสนอแนะ ฯลฯ

คุณสามารถเลือกที่จะไม่บอกข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ แต่คุณจะไม่สามารถรับสิทธิประโยชน์ใน บางฟีเจอร์ของเว็บไซต์ ผู้ใช้ที่มั่นใจว่าข้อมูลใดที่จำเป็น กรุณาติดต่อเรา

การเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัว

เราจะรักษาและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแค่ตอนที่จำเป็น เพื่อปฏิบัติตามภาระข้อผูกพันตามกฎหมาย (legal obligations), การแก้ไขข้อพิพาท และการบังคับใช้ข้อตกลงของเรา เว้นแต่ให้มีการเก็บรักษาข้อมูลที่นานขึ้นหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมาย เราอาจจะใช้ข้อมูลรวม หรือข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รวบรวมไว้ด้วยกัน หลังจากที่คุณทำการปรับแก้ไขหรือลบทิ้งไปแล้ว แต่ไม่ใช่ข้อมูลที่ระบุตัวตนของคุณ เมื่อระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลสิ้นสุดลงหรือหมดอายุ ข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกลบไป เพราะฉะนั้นสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูล, สิทธิ์ในการลบ, สิทธิ์ในการแก้ไข และสิทธิ์ในการย้ายข้อมูล หรือในการแชร์และเชื่อมโยงข้อมูล จะไม่สามารถบังคับใช้ได้หลังจากระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลนั้นสิ้นสุดลงหรือหมดอายุ

การใช้และการดำเนินการในการเก็บรวบรวมข้อมูล

เพื่อที่จะทำเว็บไซต์และบริการให้คุณใช้งานได้ หรือเพื่อปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมาย เราจำเป็นที่ต้องเก็บและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลบางส่วน ถ้าคุณไม่ได้ให้ข้อมูลที่เราร้องขอ เราก็ไม่สามารถจัดหาสินค้าและบริการที่คุณต้องการให้ได้ โดยข้อมูลของคุณบางส่วนเราเก็บจากเว็บไซต์โดยตรง อย่างไรก็ตามเราก็เก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากแหล่งอื่นเช่นเดียวกัน ข้อมูลต่างๆของคุณที่เราเก็บมา อาจนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
– เพื่อสร้างและจัดการบัญชีผู้ใช้
– เพื่อขอความคิดเห็นหรือผลตอบรับของผู้ใช้
– เพื่อให้การมอบรางวัลเป็นไปอย่างเรียบร้อยเมื่อมีการแข่งขัน
– เพื่อเป็นการบังคับใช้ข้อกำหนดต่างๆ เงื่อนไข และนโยบาย
– เพื่อปกป้องจากการละเมิดและผู้ใช้ที่เป็นอันตราย
– เพื่อตอบสนองต่อข้อกฎหมายและป้องกันอันตราย
– เป็นการปฏิบัติและดำเนินการตามเว็บไซต์และบริการของเรา
การดำเนินการนี้ขึ้นอยู่กับว่าคุณมีปฏิกิริยาหรือผลกระทบ ต่อเว็บไซต์ของเราอย่างไร ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนบนโลกใบนี้ วัตถุประสงค์ดังกล่าวก็สามารถนำไปปรับใช้ได้ (1) คุณยินยอมอย่างน้อยหนึ่งวัตถุประสงค์หรือมากกว่านั้น อย่างไรก็ตาม ถ้าวัตถุประสงค์นั้นไม่สามารถนำไปใช้ได้ การดำเนินการทางข้อมูลส่วนบุคคลจะนำไปสู่ข้อกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของรัฐแคลิฟอร์เนีย หรือกฎหมายคุ้มครองข้อมูลยุโรป (2) เงื่อนไขของข้อมูลคือสิ่งที่สำคัญในการทำข้อตกลง หรือทำสัญญา และ/หรือ ทำภาระผูกพันก่อนการยินยอม (3) การดำเนินการนี้เป็นสิ่งจำเป็น ซึ่งคุณอยู่ภายใต้ในการปฏิบัติต่อภาระข้อผูกพันตามกฎหมาย (4) การดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับงานซึ่งดำเนินการเพื่อสาธารณะประโยชน์หรือกิจกรรมของเจ้าหน้าที่รัฐของเรา (5) การดำเนินการที่จำเป็นเรื่องสิทธิประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายโดยเราเป็นผู้ติดตามหรือโดยบุคคลที่สาม จะสังเกตได้ว่าภายใต้กฎหมายบางข้อ เราจะได้อนุญาตให้ดำเนินการได้ จกว่าคุรจะปฏิเสธการดำเนินการ (โดยการยกเลิก) โดยปราศจากการยินยอมหรือข้อกฎหมายอื่นๆที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น ไม่ว่ากรณีใดๆ เรายินดีที่จะชี้แจงหลักข้อกฎหมายเฉพาะในส่วนที่นำมาปรับใช้ในการดำเนินการ และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เงื่อนไขของข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งเป็นความชอบด้วยกฎหมายหรือข้อกำหนดตามสัญญา หรือข้อกำหนดที่จำเป็นในการทำสัญญา

การส่งผ่าน, การถ่ายโอน และการเก็บข้อมูล

ขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่อยู่ของคุณ การส่งผ่าน หรือการถ่ายโอนข้อมูล อาจเกี่ยวข้องกับ การถ่ายโอน, การย้าย และการเก็บข้อมูลของคุณในประเทศอื่นที่ไม่ใช่ประเทศตัวเอง คุณมีสิทธิ์ที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับหลักกฎหมายในเรื่อง การส่งผ่าน หรือถ่ายโอน ข้อมูลไปยังประเทศอื่น นอกจากกลุ่มประเทศสหภาพยุโรป หรือองค์กรระหว่างประเทศ ภายใต้กฎหมายมหาชนระหว่างประเทศ หรือการจัดตั้งของสองประเทศหรือมากกว่านั้น เช่น องค์การสหประชาชาติ และเกี่ยวกับมาตรการการรักษาความปลอดภัยที่เราเป็นผู้ดำเนินการ เพื่อปกป้องข้อมูลของคุณ หากการ ส่งผ่าน หรือถ่ายโอน ข้อมูลใดๆเกิดขึ้น คุณสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้โดยการตรวจเอการในส่วนที่เกี่ยวข้อง หรือสอบถามเราโดยใช้ข้อมูลที่ให้ไว้ในส่วนการติดต่อ