กิจกรรมจำหน่ายสินค้าเกษตรราคาถูก

กองพันทหารสื่อสา…

กิจกรรม Army Delivery

หน่วยจัดกิจกรรม …

กิจกรรม “Big cleaning Day” ทำความสะอาดวัดก้างปลา

กำลังพลจิตอาสาพร…

ดับไฟป่าพรุควนเคร็ง

กำลังพลจิตอาสาพร…

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

เมื่อ 11 ม.ค. 63…

แนะนำการทำถุงผ้าจากเสื้อยืด

เมื่อ ๑๓ ม.ค.๖๓ …

พบปะพูดคุยกับทหารใหม่ ผลัดที่ ๒/๖๒

เมื่อ ๑๙ ม.ค. ๖๓…

หน้าบ้านสวยงาม ในบ้านปลอดขยะ หลังบ้านกินได้ หน่วยทหารไร้ขยะ