การบรรเทาความเดือดร้อนให้กับครอบครัวทหารกองประจำการ

การบรรเทาความเดือดร้อนให้กับครอบครัวทหารกองประจำการ

พ.ท. สุชยา ชูวงศ์ ผบ.ส.พัน.๕ พล.ร.๕ พร้อมด้วย ผช.ผู้ฝึกฯ เข้าพบปะเยี่ยมเยียนและมอบสิ่งของยังชีพให้แก่ครอบครัว พลทหาร ภควัต ชูสุวรรณ ทหารใหม่ ผลัดที่ ๒/๖๒ สังกัด หน่วยฝึกทหารใหม่ ส.พัน.๕ พล.ร.๕ เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับครอบครัวทหารกองประจำการที่มีฐานะยากจน มีความลำบากในการดำรงชีวิต ตามนโยบาย ผบ.ทบ. ที่ให้ความสำคัญกับการดูแลสวัสดิการกำลังพลชั้นผู้น้อย ได้รับสิทธิสวัสดิการในการด้านความเป็นอยู่และพัฒนาคุณภาพชีวิต สมกับที่ได้เสียสละเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ตามคำกล่าวที่ว่า ” เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ”