ฝึกภาคกองร้อย กองพันทหารสื่อสารที่ 5 กองพลทหารราบที่ 5

The Best Signal Battalion ⚡SWIFT SURE SAFE รวดเร็ว แน่นอน ปลอดภัย⚡ เมื่อห้วงวันที่ 6 – 10 ก.พ. 64 กองพันทหารสื่อสารที่ 5 กองพลทหารราบที่ 5 ดำเนินการฝึกและตรวจสอบเป็นหน่วยกองร้อยประจำปี 2564 เพื่อเป็นการให้กำลังพลมองเห็นภาพของสถานการณ์การรบทางยุทธวิธี ที่อาจจะต้องเผชิญเมื่ออยู่ในสถานการณ์รบ และฝึกการปฏิบัติการร่วมกันเป็นหน่วยกองร้อยจนเกิดความชำนาญ ทั้งแบบบุคคล และเป็นหน่วย ตลอดจนการบังคับบัญชาในสนาม ณ พื้นที่การฝึก ร.15 พัน.1 อ.คลองท่อม จ.กระบี่