การตรวจความพร้อมศูนย์บรรเทาสาธารณภัย ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร ประจำปี 2564

“กองทัพบกห่วงใย หากมีภัยพิบัติ เราพร้อมจะอยู่เคียงข้างประชาชนเสมอ” วันที่ 24 พ.ค. 64, 1500 ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร โดย ศบภ.มทบ.43, ศบภ.พล.ร.5, ศบภ.บชร.4 ร่วมกับมูลนิธิกู้ภัยสยาม ผนึกกำลังตรวจความพร้อมกำลังพลและยุทโธปกรณ์ประจำศูนย์บรรเทาสาธารณภัยฯ เพื่อเตรียมพร้อมช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์อุทกภัย ตามนโยบาย กองทัพภาคที่ 4 และกองทัพบก โดยมี พล.ต.ภาสกร ทวีตา ผบ.มทบ.43 เป็นประธานการตรวจความพร้อมฯ ณ ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร ต.กะปาง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช