กิจกรรมจำหน่ายสินค้าเกษตรราคาถูก

กองพันทหารสื่อสารที่ 5 กองพลทหารราบที่ 5 ได้จัดกิจกรรมจำหน่ายสินค้าเกษตรราคาถูก ของศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของหน่วย โดยมีพืชผักสวนครัวขายให้แก่กำลังพลและครอบครัว เพื่อเป็นการช่วยเหลือกำลังพลในการลดรายจ่าย ในการดำรงชีวิตในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID -19)