กิจกรรม Army Delivery

หน่วยจัดกิจกรรม Army Delivery ตามดำริของ ผบ.ทบ. /ผบ.ศปก.ทบ เพื่อขนส่งและแจกจ่ายเครื่องอุปโภคบริโภค ให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาด ของเชื้อโควิด-19 โดย กองพันทหารสื่อสารที่ 5 กองพลทหารราบที่ 5 ดำเนินการแจกจ่ายผักสวนครัว และไข่ไก่จากโครงการเศรษฐกิจพอเพียงของหน่วย ให้กับประชาชนในพื้นที่ หมู่ 5 บ้านพูน ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช