แนะนำการทำถุงผ้าจากเสื้อยืด

เมื่อ ๑๓ ม.ค.๖๓ คุณ ณัฐฐินันท์ เพชรเกตุ ทำการแทนประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ.สาขา ส.พัน.๕ พล.ร.๕ ได้จัดกิจกรรม
แนะนำการทำถุงผ้า จากเสื้อยืด ให้กับสมาชิกแม่บ้านภายในหน่วย ตามนโยบาย ลดการใช้ถุงพลาสติกแบบหูหิ้ว ณ ห้องแถวกำลังพล ส.พัน.๕ พล.ร.๕ ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย