ดับไฟป่าพรุควนเคร็ง

กำลังพลจิตอาสาพระราชทานของหน่วย ร่วมกับสถานีป้องกันไฟป่าทะเลน้อย, จนท.เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบ่อล้อ และผู้นำชุมชนในพื้นที่ ต.เคร็ง อ.ชะอวด จว.น.ศ. ดำเนินการดับไฟป่าพรุควนเคร็งในพื้นที่ ม.2 บ้านไทรหัวม้า และพื้นที่สวนปาล์มน้ำมันของชาวบ้าน ม.1 บ้านควนป้อม ต.เคร็ง อ.ชะอวด จว.น.ศ โดยสามารถควบคุมไฟป่าไม่ให้ลุกลามสู่ที่พักอาศัยของประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงไว้ได้ และเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด