ตัดต้นไม้ที่ล้มทับอาคารสนามเด็กเล่น ชะอวด

กำลังพลจิตอาสาภัยพิบัติ ส.พัน.5 พล.ร.5 ร่วมกับจนท.บรรเทาสาธารณภัยตำบลท่าประจะ และประชาชนในพื้นที่ ช่วยกันตัดต้นไม้ที่ล้มทับอาคารสนามเด็กเล่น ณ รร.วัดควนสมบบูรณ์ ม.1 ต.ท่าประจะ อ.ชะอวด จว.น.ศ.