ผู้พันซอ! ช่วยเหลือประชาชนที่ขับรถยนต์ได้ประสบเหตุ

ผบ.ส.พัน.5 พล.ร.5 และกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยของหน่วยได้ดำเนินการช่วยเหลือประชาชนที่ขับรถยนต์ได้ประสบเหตุติดค้างบนเส้นทางหลวงหมายเลข 41 บริเวณสถานีน้ำมัน ปตท.ผาทองทุ่งสง อ.ทุ่งสง จว.น.ศ.ซึ่งมีน้ำท่วมสูง ประมาณ 50 ซม. จำนวน 2 ราย โดยดำเนินการนำรถไปไว้บนพื้นที่ปลอดภัยภายในสถานีน้ำมัน ปตท.ผาทองทุ่งสง