พบปะพูดคุยกับทหารใหม่ ผลัดที่ ๒/๖๒

เมื่อ ๑๙ ม.ค. ๖๓, ๐๘๐๐ พ.ท.สุชยา ชูวงศ์ ผบ.ส.พัน.๕ พล.ร.๕ พบปะกำลังพลทหารใหม่ ผลัดที่ ๒/๖๒ ที่มีกำหนดลาพักฝึก พร้อมชี้แจงการปฏิบัติและข้อห้ามในการประพฤติตัวในช่วงลาพักดังนี้
๑. ให้หลีกเลี่ยงการดื่มของมึนเมา และปฏิบัติตัวด้วยความระมัดระวังอย่าให้ประสบอุบัติเหตุ
๒. ห้ามมิให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอย่างเด็ดขาด
๓. เน้นย้ำกำลังพลทุกนายอย่าให้มีปัญหาการทะเลาะวิวาทเกิดขึ้น
๔. ห้ามมิให้เผยแพร่ข้อมูลความลับทางราชการและให้ระมัดระวังการใช้สื่อโซเชี่ยล
๕. เน้นย้ำกำลังพลทุกนายเมื่อครบกำหนดลาพัก ให้กลับมายังหน่วยให้ตรงเวลา
ณ บก.ส.พัน.๕ พล.ร.๕ ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร ต.กะปาง อ.ทุ่งสง จว.น.ศ. ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย