จัดตั้งจุดบริการเเละอำนวยความสะดวกประชาชน ตามโครงการลดอุบัติเหตุบนถนน ในห้วงเทศกาลปีใหม่ 2564

ทหารรับใช้ประชาชน

กองทัพบกช่วยเหลือประชาชน

เมื่อวันที่ 5 – 6 ม.ค. 64
ส.พัน.5 พล.ร.5 ร่วมกับ รพ.ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร ดำเนินการจัดตั้งจุดบริการเเละอำนวยความสะดวกประชาชน ตามโครงการลดอุบัติเหตุบนถนน ในห้วงเทศกาลปีใหม่ 2564 เพื่อเป็นการป้องกันเเละลดอุบัติเหตุบนท้องถนน
ณ หน้าวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค) ต.ที่วัง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช