9 หัวใจหลัก ทรงงาน “ของพ่อ”

9 หัวใจหลัก ทรงงาน “ของพ่อ”.1.ทำงานอย่างเป็นระบบทำตามลำดับขั้น เริ่มจากสิ่งที่จำเป็นหรือสิ่งที่ขาดก่อนเสมอ2.ไม่ติดตำราไม่ยึดติดทฤษฎีมากไป ลองสิ่งใหม่ๆ ด้วยตนเอง3.ภูมิสังคม ภูมิศาสตร์ สังคมศาสตร์ทำงานคำนึงถึงสังคม สภาวะ นิสัยใจคอ รู้เขารู้เรา4.เศรษฐกิจพอเพียงทำเรื่องง่ายให้เกิดประโยชน์สูงสุด ยึดแนวคิด ประหยัด-เรียบง่าย-ประโยชน์สูงสุด5.ยึดประโยชน์ส่วนรวมมีส่วนร่วม คิดถึงส่วนรวม ส่วนรวมได้ประโยชน์ เราเองก็ได้ประโยชน์ด้วย6.ปลูกป่าในใจคนปลูกจิตสำนึกตนเองและผู้อื่น ให้เห็นคุณค่าก่อนลงมือทำ งานจะสำเร็จได้ดีด้วย7.ทำงานอย่างมีความสุขจะทำอะไรต้องมีความสุข อย่างที่ท่านทรงมีความสุขในการทำเพื่อปวงชนชาวไทย8.เพราะขาดทุนคือกำไรไม่มองที่ตัวเงินมากเกินไป บางครั้งอาจได้กำไรจากการขาดทุน9.รู้ รัก สามัคคี รู้ปัญหา รู้ทางออก รักและภูมิใจ อยากทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง สามัคคี ร่วมมือให้เกิดพลัง แยกกันก็ไร้ค่า.น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้0จำนวนคนที่เข้าถึง0จำนวนการมีส่วนร่วม–คะแนนการเผยแพร่ไม่สามารถโปรโมทได้ถูกใจแสดงความคิดเห็นแชร์