พิธีพระราชทานห้องตรวจหาเชื้อแก่โรงพยาบาล ๒๐ แห่งทั่วประเทศ

พิธีพระราชทานห้องตรวจหาเชื้อแก่โรงพยาบาล ๒๐ แห่งทั่วประเทศ

หลายครั้งที่ประเทศไทยประสบปัญหา
แต่พสกนิกรก็อุ่นใจที่ได้อยู่ใต้ร่มพระบารมี

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานนวัตกรรม “ห้องตรวจหาเชื้อ” พัฒนาโดยเอสซีจี ใน “โครงการเครื่องช่วยหายใจและเครื่องมือแพทย์พระราชทาน” แก่ 20 โรงพยาบาลทั่วประเทศ

Although Thailand has experienced difficulties at times.
Thai people have always been in safe hands under royal graciousness.

His Majesty the King and Her Majesty the Queen Donated “Modular Swab Unit” Developed by SCG under “Royal Relief Project to Support Ventilators and Medical Equipment” to 20 Hospitals Nationwide.

แหล่งภาพ : พิธีพระราชทานห้องตรวจหาเชื้อแก่โรงพยาบาล ๒๐ แห่งทั่วประเทศ – SCG

ลิงค์ : https://www.youtube.com/watch?v=Ga9cBsqK-Ik